Alifat 


Lletra a´llada
Lletra final
Lletra medial
Lletra inicial
Nom lletra Transliteraciˇ IEC  
أ
ـأ
ـأ
أ
ب
ـب
ـبـ
بـ
ت
ـت
ـتـ
تـ
ث
ـث
ـثـ
ثـ
ج
ـج
ـجـ
جـ
ح
ـح
ـحـ
حـ
خ
ـخ
ـخـ
خـ
د
ـد
ـد
د
ذ
ـذ
ـذ
ذ
ر
ـر
ـر
ر
ز
ـز
ـز
ز
س
ـس
ـسـ
سـ
ش
ـش
ـشـ
شـ
ص
ـص
ـصـ
صـ
ض
ـض
ـضـ
ضـ
ط
ـط
ـطـ
طـ
ظ
ـظ

ـظـ

ظـ
ع
ـع
ـعـ
عـ

غ

ـغ

ـغـ
غـ
ف
ـف
ـفـ
فـ
ق
ـق
ـقـ
قـ
ك
ـك
ـكـ
كـ
ل
ـل
ـلـ
لـ
م
ـم
ـمـ
مـ
ن
ـن
ـنـ
نـ
ه
ـه
ـهـ
هـ
و
ـو
ـو
و
ي
ـي
ـيـ
يـ

Vocals └rabs

└rab Nom Transliteraciˇ  
ـَـ
ـِـ
ـُـ
ـَا
   
ـِي
   
ـُو
   
ـًـ
     
ـٍـ
   
ـٌـ
   
ـْـ