INSTRUCCIONS GENERALS

Necessiteu un navegador Mozilla Firefox (versió mínima 1.0.7) o bé l'Explorer 6.0.
Cal tenir el sistema operatiu Windows2000/XP amb la llengua àrab instal.lada.

ORDRES DELS EXERCICIS

OPCIONS
Índex
الفهرس
OK
موافق
Comprova la resposta
حقّق الجواب
Mostrar
إظهار
Amagar
إخفاء
Correcte!
أحسنت
Torna-ho a intentar
حاول مرّة أخرى
ENUNCIATS
Col·loca al costat de cada paraula les lletres adients
ضع بجانب كلّ كلمة الحروف المناسبة
Tria les lletres adients
اختر الحروف المناسبة
Col·loca al costat de cada paraula la imatge adient
ضع بجانب كلّ كلمة الصورة المناسبة
Tria la paraula adient
اختر الكلمة المناسبة
Tria el verb adient
اختر الفعل المناسب
Tria el pronom adient
اختر الضمير المناسب
Tria la imatge adient
اختر الصورة المناسبة
Tria la forma adient
اختر الشكل المناسب
Emparella les hores
وافق بين الساعات في العمودين
Tria la xifra adient
اختر الرقم المناسب
Col·loca al costat de cada paraula la xifra adient
ضع بجانب كلّ كلمة العدد المناسب
Emparella les xifres
وافق بين الأرقام في العمودين

Software: Els exercicis han estat elaborats amb el programa Hot Potatoes 6.0