Thesis

Thesis

Modeling the atmospheric boundary layer in stably stratified conditions and over complex terrain areas: from mesoscale to LES

 • PhD: Mireia Udina Sistach
 • University: Barcelona
 • Faculty: Física
 • Year: 2015
 • Mark: Excel·lent

Modelització i simulación fotoquímica mesoscalar del transport del material particulat i gasos a l´atmosfera

 • PhD: Raúl Arasa Agudo
 • University: Barcelona
 • Faculty: Física
 • Year: 2011
 • Mark: Excel·lent cum laude per unanimitat

Simulació Numèrica Mesoscalar de l´ozó troposfèric

 • PhD: Sara Ortega Jímenez
 • University: Barcelona
 • Faculty: Física
 • Year: 2009
 • Mark: Excel·lent cum laude per unanimitat

Desenvolupament, aplicació i validació d´un model numèric operacional per al pronòstic de l´ozó troposfèric a Catalunya

 • PhD: Jordi Beneito Sendra
 • University: Barcelona
 • Faculty: Física
 • Year: 2006
 • Mark: Excel·lent cum laude per unanimitat

Master Thesis

Jimenez, B., 2015. Land use influence in WRF model. A high resolution mesoscale modeling over Oriental Pyrenees. University of Barcelona.

Masdeu, M., 2015. Interacció Atmosfera Oceà: estudi de la influència de la temperatura superficial oceànica en el camp de vents superficials. University of Barcelona.

Sol,O., 2014. Mountain waves characterization over The Pyrenees mountain range. University of Barcelona.

Millà, P., 2014. Caracterització i simulació de les piscinas d’aire fred a la vall de la Cerdanya. Universitat de Barcelona.

Casanovas, I., 2014. Càlcul del flux de deposició de compostos nitrogenats pel mètode de les resistències. Universitat de Barcelona.

Gallego, S., 2013. Estudio observacional de la capa límite atmosférica en la transición matinal y vespertina. Universitat de Barcelona.

Arbiol, L., 2013. Identificació de fonts emissores de contaminants mitjançant el càlcul de trajectòries amb el model Hysplit. Universitat de Barcelona.

Carpio, A., 2012. Modelos de calidad del aire online. Una nueva metodología en el estudio de las interacciones entre la meteorología. University of Barcelona.

Alonso,C., 2012. Estudi de la sensibilitat del model AERMOD en front diferents esquemes de la capa límit atmosfèrica. University of Barcelona.

  Becerril, M., 2012. Air Quality dispersión modelling for a Biomass power Project. University of Barcelona.

  Ealo, M., 2012. Análisis de la relación entre situaciones anticiclónicas y episodios de contaminación at atmosférica. Aplicación al episodio registrado durante febrero de 2011. University of Barcelona.

  Abolafia,R., 2011. Influencia de las situaciones meteorológicas en la contaminación atmosférica. Aplicación a las partículas PM10, PM2.5 y PM1. University of Barcelona.

  García L., 2011. Evaluación de los efectos de los contaminantes atmosféricos sobre la salud a partir de la salida de los modelos de calidad del aire y de las funciones concentracion-respuesta. University of Barcelona.

  Puig,J., 2010. Càlcul sistemàtic de les emissions degudes al trànsit per carretera a Catalunya 2004-2008. University of Barcelona.

  Ripoll A., 2010. Comportament del material particulat atmosfèric al Montsec, Nord-est de la Península Ibèrica. University of Barcelona.

  Monfort, E, 2010. Estudi dels màxims de vents a la capa límit atmosfèrica establement estratificada. University of Barcelona.

  Udina, M., 2009. Estudi de sistemes escalars d´origen orogràfic i la seva relació amb el transport i dispersió de contaminants atmosfèrics. University of Barcelona.

  Jané, C., 2009. Gestió de la qualitat de l´aire en àrees urbanes i semiurbanes: Efecte de la reducció de la velocitat de circulació a l´àrea metropolitana de Barcelona. University of Barcelona.

  Torres, A., 2008. Anàlisis del balanç energètic a la superfície a partir de les dades de la torre meteorològica de Cabauw. University of Barcelona.

  Arasa, R., 2007. Estudi del Material Particulat a l´Atmosfera i Simulació Numèrica a l´Àrea de Catalunya. University of Barcelona.

  Olid, M., 2007. Caracterització de les emissions de contaminants atmosfèrics procedents de cada sector a l´àrea de Catalunya. University of Barcelona.

  Spialter, N., 2007. Dispersion of fair pollutants trough the stable nocturnal Boundary layer: Revision of measurements and simulations. University of Barcelona.

  Riverola, E., 2007. Influencia de la cobertura vegetal en el balance de energía superficial. University of Barcelona.Institutions:
MaiR Universitat de Barcelona
Contact:
 • Address:

  Martí i Franquès, 1. E-08028

  Barcelona (Spain)

 • Email:mair@am.ub.es

 • Phone: +34 93 402 11 29

 • Phone: +34 93 402 11 21