C O D
Corpus Oral Dialectal
Mapes de variació dialectal
Maria Pilar Perea (coordinació)  
Departament de Filologia Catalana  
Universitat de Barcelona  
Desenvolupat per Grubit
 
Català Català Anglès Anglès

Finançat pels projectes "Explotació d'un corpus oral dialectal" [HUM2004-01504/FILO] i "Explotació d'un corpus oral dialectal: anàlisi de la variació lingüística i desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la transcripció automatitzada (ECOD)" [HUM2007 65531/FILO].