Facultat de Biologia
Av.Diagonal, 645
08028 Barcelona
Tel. 93 402 10 86
Transport
L3 (Estació PALAU REIAL )

7, 33, 63,67,68,74,78