Margalef i el món microscopi

Aquest estiu es torna a celebrar el “Ramon Margalef summer colloquia” a Barcelona. El títol parla de la diversitat microbiana en un moment a on les tècniques moleculars semblen desplaçar els estudis al microscopi amb el que Margalef va treballar.

En el Fons Margalef de la Biblioteca de Biologia es troben molts documents que recorden el treball de Margalef al microscopi. Un d’aquests documents és una llibreta que conté els comptatges fets al microscopi per una campanya oceanogràfica feta als anys vuitanta, de nom FRONTS. L’ interès de la llibreta rau, no només en la identificació dels organismes sinó també en els milers de dibuixos de les formes que Margalef observava al microscopi i que dibuixava una i altra vegada.

A la llibreta no només es troben els comptatges sinó tot el procés pel qual Margalef arriba a publicar els resultats i a definir la presència d’un front en el mediterrani que desprès va plasmar de forma més didàctica en la Història Natural dels Països Catalans.

Margalef al llarg de la llibreta va ordenant les dades (com si estigués elaborant un Excel) i acaba agrupant totes les dades en un gràfic que ordena les espècies per la seva abundància. Aquesta ordenació la comença amb les bactèries i el picoplankton que ell veia al microscopi i que ara els investigadors arriben a classificar gràcies a les tècniques moleculars.

En el tractament de les dades Margalef reprèn també un tema que li agradava molt, que era la relació entre mida i abundància i com això es reflexa en el volum total, tot plegat fet a mà, sense fulla de càlcul.

Margalef de la llibreta al paper [veure PPTX]

 

Organitzat per

excel HUBc BKC