Equip

Lorena Rodríguez Rubio

Lorena Rodríguez Rubio

Lorena Rodríguez Rubio

Genètica, Microbiologia i Estadística
Biologia
Barcelona

Diagonal 643. 08028 Barcelona

Tel.: +34934021359
Fax: +34 93 4039047
A/e: lorenarodriguez@ub.edu

Web grup recerca:
http://directori.ub.edu/dir/

2020-actual

Porfessora Lectora Serra Húnter (Dept. de Genètica, Microbiologia i Estadística, Universitat de Barcelona)

2020

Professora Associada (Dept. de Genètica, Microbiologia i Estadística, Universitat de Barcelona)

2018-2019

Investigador Beatriu de Pinos (Dept. de Genètica, Microbiologia i Estadística, Universitat de Barcelona)

2017

Investigador Juan de la Cierva (Dept. de Genètica, Microbiologia i Estadística, Universitat de Barcelona)

2014-2017

Investigador postdoctoral (Laboratory of Gene Technology, KU Leuven, Bèlgica)

2014

Titulat Superior d’Activitats Tècniques i Professionals (Institut de Productes Làctics d’Astúries, IPLA-CSIC)

2012

Tesi doctoral: Peptidoglicano hidrolasas del bacteriófago vB_Saus-phiIPLA88 y su actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus (Universitat d’Oviedo)

2008-2012

Estudiant predoctoral (Institut de Productes Làctics d’Astúries, IPLA-CSIC)

2007-2009

Diploma d’Estudis Avançats (Universitat d’Oviedo)

2000-2005

Llicenciatura en Biologia (Universitat d’Oviedo)