El Dr. Anicet Blanch (UB), convidat per la Japanese Society on Water Environment

El Dr. Anicet Blanch (UB), convidat per la Japanese Society on Water Environment

El Dr. Anicet Blanch, investigador de l’Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA) de la Facultat de Biologia i membre del consell científic de Bluephage, spin-off de la Universitat de Barcelona, va ser convidat per la Japanese Society on Water Environment a la jornada ‘Recent Progress in Microbial Safety in Water Environment’, que va tenir lloc a la Universitat de Tòquio.

Sota el títol "Environmental Water Microbiology: Bathing Waters and Microbial Source Tracking", el Dr. Blanch va presentar durant la seva ponència els avenços assolits en l’avaluació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany. En aquest sentit, el grup de recerca de Microbiologia de l’Aigua Relacionada amb la Salut (MARS) de la UB ha desenvolupat un mètode amb el qual es pot reduir el temps de detecció de contaminació microbiana en aigües a només quatre hores (aquest examen pot trigar normalment entre 24 i 48 hores). Això és d'especial interès per valorar, per exemple, com es recupera la qualitat microbiològica de les aigües de bany després de pluges torrencials i per poder determinar per tant quan es recuperaran les condicions adients per al bany d’acord amb els requisits establerts per la normativa de la Unió Europea. El grup de recerca també ha desenvolupat un programa informàtic, anomenat Ichnaea, que permet realitzar prediccions sobre l’origen de la contaminació fecal en aigua davant diversos escenaris ambientals i utilitzant diferents indicadors específics sobre qui ha produït aquesta contaminació (Microbial Source Traking).Jun 7, 2017