La Fundació Bosch i Gimpera atorga 30.000 euros per impulsar la creació i maduració de noves spin-offs

La Fundació Bosch i Gimpera atorga 30.000 euros per impulsar la creació i maduració de noves spin-offs

La Fundació Bosch i Gimpera ha atorgat un total de 30.000 euros, en el marc de l’ajut Mentor in Residence (MiR) de la convocatòria Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I), per complementar mitjançant la contractació d’un mentor l’equip de projectes emprenedors sorgits de la Universitat de Barcelona. 

Els projectes guanyadors d’aquesta primera edició han estat els següents: “Posada al mercat de productes que permeten analitzar colífags de manera fàcil, ràpida i amb precisió”, del Dr. Anicet Blanch, de la Facultat de Biologia; “Immersive Cerebral and Orthopedic Rehabilitation and Training Exercises”, del Dr. Melyin Slater, de la Facultat de Psicologia; “New antibiotics for the treatment of hospital-acquired Gram-negative infections”, del Dr. Francesc Rabanal Anglada, de la Facultat de Química; “Fully Adaptive Prediction Error Coder”, del Dr. Xavier Luri, de la Facultat de Física; i “Herramientas digitales de evaluación, aprendizaje y reeducación de las funciones cognitivas en la infancia”, del Dr. Josep Mª Serra Grabulosa, de la Facultat de Psicologia.

El programa Mentor in Residence té com a objectiu concedir ajuts per complementar l’equip emprenedor de manera que esdevingui multidisciplinari, amb la finalitat d’impulsar així tant la creació de noves spin-offs dins la Universitat de Barcelona com el creixement d’aquelles spin-offs de creació recent que tenen potencial per fer-ho. L’import màxim finançat per a cada projecte emprenedor és de 6.000 euros, un ajut que permetrà a l’equip emprenedor disposar d’un mentor especialitzat en la gestió de projectes emprenedors.

L’any 2016 la Universitat de Barcelona va crear, juntament amb la Fundació Bosch i Gimpera, el Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I), una convocatòria dotada amb 155.000 euros que consta de dues modalitats d’ajuts: l’ajut Prova de Concepte (PoC), dotat amb 125.000 euros destinats a la realització de proves de concepte per millorar les oportunitats d’explotació dels resultats d’investigació generats a la Universitat i afavorir la valorització de projectes de recerca amb un elevat potencial de transferència, i l’ajut Mentor in Residence (MiR), dotat amb 30.000 euros destinats a impulsar la creació i la maduració de noves spin-offs de la Universitat mitjançant la contractació d’un mentor. Aquests ajuts són cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i tenen el suport del Banc Santander.Feb 6, 2017