L’FBG atorga 125.000 € a 5 projectes de la UB per realitzar proves de concepte

L’FBG atorga 125.000 € a 5 projectes de la UB per realitzar proves de concepte

El passat 12 de desembre, a la Fundació Bosch i Gimpera va tenir lloc el lliurament dels ajuts Prova de Concepte de la convocatòria Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I). En el marc d’aquests ajuts es van atorgar 25.000 euros a cada projecte seleccionat, que es destinaran a potenciar les oportunitats d’explotació dels resultats de la investigació, a valoritzar el projecte de recerca i a avançar en la maduració de les tecnologies seleccionades per tal d’acostar-les al mercat i permetre’n la transferència, ja sigui mitjançant una llicència concedida a una empresa existent o bé a través de la creació d’una nova spin-off.

Els projectes guanyadors d’aquesta primera edició han estat els següents: ‘Determinació quantitativa de colífags en aigües de bany’, del Dr. Anicet Blanch, de la Facultat de Biologia; ‘Activador de l’HRI per al tractament de la diabetis mellitus tipus 2 i altres patologies associades’, del Dr. Manuel Vázquez Carrera, de la Facultat de Farmàcia; ‘Biopolímero microbiano para tratamiento de psoriasis’, de la Dra. Elena Mercadé Gil i el Dr. Lluís Francesc Santamaria Babí, de la Facultat de Farmàcia i la Facultat de Biologia respectivament;  ‘Immersive cerebral and orthopedic rehabilitation and training excercices’, del Dr. Melyin Slater i la Dra. Mª Victoria Sánchez Vives, de la Facultat de Psicologia; i ‘New antibiotics for the treatment of hospital-acquired Gram-negative infections’, del Dr. Francesc Rabanal Anglada, de la Facultat de Química.

Els ajuts Prova de Concepte, que ofereixen fins a 25.000 euros per a cada projecte, s’adrecen als investigadors de la Universitat de Barcelona que lideren projectes de transferència en què la UB és propietària o copropietària tant del coneixement i de la tecnologia prèvia com dels resultats per als quals se sol·licita l’ajut.

A la convocatòria d’aquest any s’hi van presentar un total de 25 projectes d’investigacions generades a la Universitat de Barcelona: set de la Facultat de Física, sis de la Facultat de Farmàcia, tres de la Facultat de Biologia, tres de la Facultat de Química, tres de la Facultat de Medicina, dos de la Facultat de Psicologia i un de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

Aquest any 2016 la Universitat de Barcelona ha creat, juntament amb la Fundació Bosch i Gimpera, el Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I), una convocatòria dotada amb 155.000 euros que consta de dues modalitats d’ajuts: l’ajut Prova de Concepte (PoC), dotat amb 125.000 euros destinats a la realització de proves de concepte per millorar les oportunitats d’explotació dels resultats d’investigació generats a la Universitat i a la valorització de projectes de recerca amb un elevat potencial de transferència, i l’ajut Mentor in Residence (MiR), dotat amb 30.000 euros destinats a impulsar la creació i la maduració de noves spin-offs de la Universitat mitjançant la contractació d’un mentor. Aquests ajuts es cofinancen amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i tenen el suport del Banc Santander. Dec 8, 2016