Projectes

Històric

Data Nom del projecte Ref. Investigador principal
1992 - 1992 Programa especial de promoció de la recerca i desenvolupament tecnològic de la Generalitat de Catalunya (Analitzador automàtic de carboni en aigües).  (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya).  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. PR3 Francisco Lucena Gutierrez
1991 - 1993 Estandarización de un nuevo método de medida del carbono orgánico biodegradable.  (Ayudas a la Investigación).  American Water Works Association Research Foundation. 729-91 Louis A. Kaplan/Francisco Lucena
1988 - 1989 Estudio de la evolución de la flora del espetec .  (Ayudas dentro del Programa de estímulo a la transferencia de resultados de investigación).  Ministerio de Ciencia y Tecnología. 880203 Francisco Lucena Gutiérrez
1987 - 1987 Determinación de niveles de carbono orgánico asimilable en distintas aguas naturales de bebida.  (Ciencia y Tecnología).  Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya . Francisco Lucena Gutierrez
1983 - 1984 Detecció d'enterovirus en aigues del subsol (relació amb parametres fisico-quimics i bacteriologics.  (Ajuts a la Recerca).  Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) . Francisco Lucena Gutiérrez
1983 - 1984 Fluctuations de la pollution bacterienne d'origen fecale au long du littoral de Badalona..  (Ayudas a la Investigación).  Organización Mundial de la Salud. PNUMA Francisco Lucena Gutiérrez