Pla d'estudis>>Assignatures

Postgrau en Creació Sonora : Materials y eines (30 ECTS*)

Escultura i objecte sonor                                                    

6 ECTS* Josep Cerdà i Ferré / Martí Ruíz
Psicoacústica i música experimental 6 ECTS* Josep Manuel Berenguer
Ètica i estètica de l'art sonor 4 ECTS* Carme Pardo
Registre del paisatge sonor 3 ECTS* Carlos Gómez
Formats, editors i mescladors d'àudio 2 ECTS* Lina Bautista
Deep Listening 2 ECTS* Carlos Gómez
Creació radiofònica 3 ECTS* Ray Gallon
Elements de generació musical 2 ECTS* Roc Jiménez de Cisneros
Fonètica 2 ECTS* Eduard Escoffet

Postgrau en Diseny Sonor. Proyecció espai (30 ECTS*)

Taller d'Instal·lació Sonora 

4,5 ECTS*
Josep Cerdà i Ferré / Martí Ruiz / Bàrbara Held / Pedro Alcalde
Acústica de l'espai arquitectònic
4,5 ECTS*
Francesc Daumal i Domènech
Temps i espai en música experimental
6 ECTS*
Josep Manuel Berenguer
Implicacions socials i polítiques de l'art sonor
4 ECTS*
Carme Pardo
Monogràfics sobre temes específics : Metàfores i seminaris
11 ECTS*

Metàfores espacials del so

Música i Arquitectura 1,5 ECTS* . Anna Bofill

Espai, moviment i so 1,5 ECTS* . Agustí Fernàndez i Sonia Sánchez

Altaveus i nocions d'espacialització sonora 1,5 ECTS . Medín Peirón i Lina Bautista

Seminaris d'orientacions artístiques

Poesia sonora 1,5 ECTS* . Eduard Escoffet

Introducció a la Composició Acusmàtica  1,5* ECTS . Medín Peirón

Ràdio OnLine 1,5 ECTS* . Anna Ramos

Seminaris d'orientació tècnica

Iniciació a la postproducció d'àudio 2 : Carlos Gòmez

* 1 ECTS=1 European Credit Transfer and Accumulation System (sistema de crèdits unificar de la Unió Europea)=25 hores de treball de l'alumne, que, en el caso d'aquest máster, es distribueixen aproximadament com segueix: classe magistral (32%), treball dirigit y tutories (20%), treball autònom de l'alumne (48%).