Introducció>>A qui s'adreça?

El màster va dirigit preferentment, a llicenciats i professionals en els àmbits de les arts plàstiques, l'arquitectura i la música. Pel seu contingut, aquest postgrau, pot ser d'interès per llicenciats i professionals d'història de l'art, pedagogia, psicologia i filosofia. Als alumnes llicenciats se'ls lliurarà un títol de postgrau, i als professionals i alumnes als quals resta fins un 10% per acabar els estudis de grau, se'ls lliurarà un títol d'Extensió Universitària.