Escultura i objecte sonor (6 ECTS)

Professors titulars

Josep Cerdà i Ferré  http://artsonor.net /  i  Martí Ruiz http://tallerbaschet.cat/

Resum

 

Aquesta assignatura pretèn :

 

- Adquirir una actitud pràctica i experimental amb els conceptes, procediments i tècniques pròpies de l'escultura aplicades a l’Art Sonor, a partir de l’interès de cada alumne i del seu projecte personal.

- Desenvolupar l’actitud experimental a partir del coneixement de la teoria i la pràctica d’artistes plàstics que tenen el seu àmbit d’actuació en l’escultura i la instal·lació sonora.

- Donar les bases conceptuals i metodològiques per comprendre les intervencions artístiques en escultura sonora i aplicar-les en un procés personal de recerca artística.

- Conèixer els mecanismes del llenguatge artístic que treballa amb sistemes de ressonància, art sonor, interfícies, interferències mitjançant accions poètiques, pròtesis visuals i acústiques, sensors corporals, cartografies del moviment, registres d’accions inconsistents, i en general tot el que fa referència a un art d’intercanvi entre disciplines i llenguatges de diversa procedència.

- Introduir en les bases teòriques i conceptuals de les últimes tendències de l'escultura contemporània que utilitza recursos intangibles i immaterials, i concretament el so com a material d’expressió artística.

 

Temari

- Escultura i objecte sonor.

- Construcció d’instruments i formes de ressonància.

- Automatismes: la forma en moviment.

- Percussió amb objectes i materials.

- Sons reciclats.

- Màquines sonores.

- Formes del so i cimàtica.

 

Bibliografia

ADORNO, Th. W., Sobre la música. Paidós ICE/UAB, 2000.

ANDRÉS, R., El mundo en el oído. El nacimiento de la música en la cultura. Barcelona: Acantilado, 2008.

ATTALI, J., Ruidos. Ensayos sobre la economía política de la música. Madrid: Siglo Ventiuno Editores, 1995.

BARBER, Ll., John Cage. Madrid: Círculo de Bellas Artes, Músicos de nuestro siglo, 1986.

— i M. PALACIOS. La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro en España. Madrid: Fundación Autor, 2009.

CAGE, J., Escritos al oído. Traducció i edició de Carmen Pardo. Múrcia: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Colección de Arquitectura, 1999.

CHION, M., El arte de los sonidos fijados. Traducció de Carmen Pardo. Cuenca: Centro de Creación Experimental, 2001.

DELEUZE, G., Diferencia y repetición. Madrid: Júcar, 1988.

LICHT, A., Sound Art. Beyond music, Between Categories. Nova York: Rizzoli International Publications, 2007.

MADERUELO, J., Charles Ives. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 1986.

MARCHETTI, W., Música visible. Las Palmas de Gran Canaria: Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), 2004.

SHAFER, R. M., Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World.
Rochester: Destiny Books, 1977.

REYNOSO, C., Antropología de la música. De los géneros tribales a la globalización. Buenos Aires: Editorial SB, 2006.

SATIE, E., Cuadernos de un mamífero. Barcelona: Acantilado, 1999.

TOOP, D. Haunted weather. Music, silence and memory. Londres: Serpent's Tail, 2004.

AA. VV., Chen Zhen. Le Silence Sonore. Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb & Cimaise & Portique. Centre Départamental d'art contemporain, Albi, 2000.

AA. VV., Espacios sonoros, tecnología y vida cotidiana (aproximaciones a una antropología sonora).Barcelona: Orquestra de Caos, 2006.

AA. VV., La música que no se escucha. Aproxiacions a la escucha ambiental. Barcelona: Orquestra de Caos, 2008.

AA. VV., Querido público. Edició d'Ignasi Duarte i Roger Bernat. Centro Párraga, CENDEAC i Elèctrica Produccions, 2008.

Pàgines Web:

http://www.sixpli.com/artsonor

http://laboratoridelcaos.blogspot.com/

http://www.sixpli.com/laboratoridelcaos

http://www.sonor2010.blogspot.com/

http://www.artsonorlab.blogspot.com

http://twitter.com/artsonor

http://delicious.com/josepcerda

Escultura sonora:
http://www.esculturasonoralab.blogspot.com/

Vibracions i cimàtica:
http://www.artchandising.com/Laboratori_del_caos/vibracions_sonores/Inici.html

Paisatge sonor:
http://www.paisatgesonor.com

http://www.catpaisatge.net/paisatgesonor

http://www.onsortir.cat/escoltar

http://www.sonsdepatum.cat

Textos:
http://kilkor.net/

Ràdio:
http://www.r-evolucio.org/