Introducció>>Metodologia

El màster pretén desenvolupar una actitud pràctica i experimental amb els conceptes, procediments i tècniques pròpies de l’art sonor, a partir de l’interès de cada alumne i del seu projecte personal. Es treballarà amb l'encreuament de llenguatges de diversa procedència: conceptes artístics a partir de l’art experimental de les últimes dècades i marcs conceptuals híbrids provinents de la ciència i la música. Es desenvoluparà un mètode de treball basat en el pensament en xarxa, mitjançant la interrelació, interacció, interconnexió d’exemples, conceptes i obres artístiques enteses com un procés de treball on es combinen informacions i experiències que poden barrejar-se i reordenar-se de múltiples maneres possibles. S’aplicarà un sistema de treball pràctic basat en l’experimentació directe amb els sons, els espais i els materials, desenvolupant una estructura acumulativa d’experiències amb una combinatòria destinada a expandir-se en una multiplicitat de relacions i direccions.