Introducción>>Idiomes

Les classes es realitzen habitualment en castellà, sense que això vulgui dir que alguns professors no puguin donar certes explicacions adicionals en d'altres idiomes, com l'anglès o el francès, als alumnes que així ho requereixin. No es requereix, però, cap acreditació de domini del castellà.

Els professors convidats podran, ocasionalment, fer servir altres idiomes, com l'anglès o el francès.