Introducció>>Objectius

La finalitat d'aquests estudis és transformar en àmbit de recerca ben definit una sèrie de pràctiques creatives i d'anàlisis teòriques sobre els fets sonors, que fins ara es presentaven de manera dispersa en forma de produccions marginals d'altres àmbits, com ara les Belles Arts, la Música o la Arquitectura i, en la vertent teòrica, la Filosofia, la Història de l'Art, la Musicologia o la Pedagogia.