Dret Civil Català

El Departament de Dret Civil de la Universitat de Barcelona organitza la dinovena edició del Diploma de Postgrau en Dret Civil Català i la sisena  edició del Màster en Dret Civil Català avançat, adreçat exclusivament a llicenciats en Dret interessats en obtenir una formació completa i qualificada sobre les matèries que integren el Dret Civil de Catalunya.

La constant ampliació i modernització d’aquest ordenament jurídic fa necessària i justifica l’organització d’un Postgrau que ofereixi un estudi complet, sistemàtic i rigorós de totes les institucions que hi són regulades, des d’un nivell superior al de la llicenciatura en Dret.

La imprescindible actualització de coneixements a que és subjecte tot jurista, fa que aquest curs superior que s’ofereix sigui d’interès pels professionals del dret a qui s’adreça: Magistrats, Jutges, Advocats, Funcionaris i altres titulats en dret que sentin la necessitat de contrastar el nivell de formació que ja han adquirit per mitjà de la pràctica.

El curs pretén oferir un estudi rigorós de tots els diferents sectors que integren el Dret Civil Català: així, entre d’altres, el Dret de Successions, el Dret de Família i el Dret Patrimonial. S’aprofundeixen en l’aplicació del Codi Civil de Catalunya i de la resta de legislació civil vigent aprovada pel Parlament de Catalunya.

Mitjançant el seu seguiment, l’alumne obtindrà una formació, no sols doctrinalment qualificada de cada una de les institucions a que fan referència les esmentades branques d’aquests ordenament, sinó també una visió global i fonamentada de tot el Dret Civil propi de Catalunya.

 

El Màster en Dret Civil Català Avançat, computa com a mèrit al ser un curs de Postgrau de més de 300h lectives. El curs recull les últimes novetats legislatives i té un preu reduït per als antics alumnes del Postgrau.

Descarregueu tríptic informatiu