Accés i preinscripció

Termini del 8 de gener al 15 de febrer de 2018

Preinscripció:

Llista d’espera: els alumnes que no hagin pogut obtenir plaça l’anterior edició i els que s’apuntin, prèviament a l’inici de la preinscripció, a la llista d’espera, seran informats en primer lloc per a que procedeixin a enviar la documentació i fer efectiva la preinscripció. (podeu apuntar-vos al 934 039 617 o postgrausegur@ub.edu).

a partir del 8 de gener: 

Documentació a presentar de manera presencial o per correu postal a la Oficina de Màsters i Postgraus:

Aquesta documentació serà avaluada per un comitè d’admissions, que en un període de temps comunicarà personalment als interessats l’acceptació i, en aquest moment, us enviarem l’enllaç per satisfer el 50% de l’import de la matrícula. L’alumne haurà de presentar la fotocòpia del resguard de pagament (presencialment, per fax o per correu electrònic) per assegurar la seva plaça.

 

Condicions d’accés: només es podrà accedir amb el títol de Llicenciatura o Grau en Dret.

La selecció d’alumnes admesos es farà en funció dels seus mèrits i per ordre d’arribada de les preinscripcions, en virtut d’aquests s’establirà la relació d’ admesos que es comunicarà personalment, per tal de formalitzar la matrícula.