Matrícula

Termini fins al 15 de març

Per als alumnes que han realitzat preinscripció:

Els alumnes que hagin satisfet el 50% de l’import de la matrícula, se’ls enviarà via mail el full de matrícula per satisfer el 50% restant i estar efectivament matriculats.

 

Pels alumnes que NO han realitzat la preinscripció:

Per a obtenir una plaça prèviament no reservada, els alumnes han de consultar el termini establert a aquests efectes.

La matrícula es du a terme de forma presencial, per fax o per correu electrònic a la Oficina de Màsters i Postgraus, y es necessari aportar:

Aquesta documentació serà avaluada per un comitè d’admissions, que en un període de temps comunicarà personalment als interessats l’acceptació i, posteriorment, s’enviarà  via mail el full de matrícula per satisfer el 100% de l’import i estar efectivament matriculats. . L’alumne haurà de presentar la fotocòpia del resguard de pagament (presencialment, per fax o per correu electrònic) per assegurar la seva plaça.

 

L’ impagament de la matrícula dona lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne sense necessitat de requeriment previ per part de la UB.