Metodologia

Els alumnes han d’assistir com a mínim al 80% de les sessions presencials que s’organitzen a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona els dimarts a la tarda.

S’haurà de lliurar un treball de fi de curs sobre un tema desenvolupat a les sessions, prèvia admissió dels coordinadors.