Professorat

 • Dra. Miriam Anderson (UB)
 • Dra. Lídia Arnau (UB)
 • Dra. Reyes Barrada (URV)
 • Dra. Immaculada Barral (UB)
 • Dr. Esteve Bosch i Capdevila (URV)
 • Sr. Antoni Bosch Carrera (Notari)
 • Sr. Antoni Díez (Notari)
 • Dr. Francisco Echeverría (UB)
 • Ilma. Sra. Gema Espinosa (Magistrada)
 • Prof. Dr. Carles Enric Florensa (UdL)
 • Sr. Ramón García-Torrent (Notari)
 • Dra. Maria Esperança Ginebra (UB)
 • Sra. Núria Giralt (Lletrada. Generalitat de Catalunya)
 • Prof. Dr. Alfonso Hernández-Moreno (UB)
 • Ilma. Sra. Mª Isabel Hernando (Magistrada)
 • Sr. Lluís Jou (Notari)
 • Dra. Elena Lauroba (UB)
 • Sr. José Alberto Marin (Notari)
 • Il·lma. Sra. Amelia Mateo (APB)
 • Prof. Dr. Antoni Mirambell (UB)
 • Dr. Antoni Monserrat (UB)
 • Il·lm. Sr. Pascual Ortuño (Director del’Escola Judicial)
 • Dr. Miquel Àngel Petit (UB)
 • Prof. Dr. Pere del Pozo (URV)
 • Dra. Maria Corona Quesada (UB)
 • Ilm. Sr. Antonio Recio Córdoba (Magistrat AP Barcelona)
 • Ilm. Sr. José Manuel Regadera (Magistrat AP Barcelona)
 • Ilma. Sra. Regina Selva Santoyo (Magistrada de Família)
 • Dr. Angel Serrano (Notari)
 • Dra. Dolors Toldrà (UdL)
 • Sra. Anna Vall Rius (Advocada i Experta en Mediació)
 • Sr. Francesc Vega (Advocat)
 • Il·lm. Sr. Agustín Vigo (APL)
 • Dr. Carlos Villagrasa  Alcaide (UB)
 • Dra. Isabel Viola (UB)