Titulació

Els alumnes que superin el curs obtindran un Diploma de Postgrau en Dret Civil Català per la Universitat de Barcelona o un Diploma de Màster en Dret Civil Català Avançat per la Universitat de Barcelona, segons el curs que l’alumne hagi cursat.

És un títol de Postgrau, reconegut com a mèrit de coneixement del Dret propi de Catalunya pel Consejo General del Poder Judicial i per la Generalitat de Catalunya.