¡INSCRIPCIONS OBERTES!

DIPLOMAT D’ESPECIALITZACIÓ EN DRET CIVIL CATALÀ

Per fer aquest tràmit cal emplenar la carta de sol·licitud d’admissió i adjuntar-la a la documentació sol·licitada a aquest efecte: fotocòpia del document d’identitat, 2 fotografies mida carnet, currículum vitae i fotocòpia compulsada del títol universitari.

El 80% de les places s’assignaran per ordre rigorós d’inscripció, el 20% restant s’assignaran en funció dels mèrits acadèmics i professionals dels aspirants.

Descarregar díptic informatiu