El Màster va dirigit a totes aquelles persones que treballen en la gestió d’entitats esportives. També és per aquelles persones que s’hi volen dedicar en un futur proper.

La formació que oferim, tant en el Màster com en el postgrau, ajudarà a estar al dia en els coneixements de gestió.  De la mateixa manera vol adequar als estudiants als requeriments i necessitats professionals. També ajudarà a ser competitiu i conèixer altres professionals amb il·lusió per millorar la seva carrera.

Per les nostres aules han passat 26 promocions de professionals. Més de sis-cents són els alumnes que ens han donat la seva confiança. És per això que us convidem a unir-vos a tots aquests alumnes per adquirir una formació del tot necessària per a professionals del sector.

Quina diferència hi ha entre el màster, el postgrau i el curs d’expert? 

La diferència entre el màster i el postgrau (no confondre amb “formació de postgrau” en sentit ampli) són la durada (30 o 60 crèdits ECTS) i el títol que s’obté en finalitzar els estudis.

Al Màster poden accedir-hi tots aquells profesionals que disposin d’un grau, diplomatura o llicenciatura en una universitat homologada. Pot ser pel Ministeri d’Educació de qualsevol pais amb conveni amb Europa. Aquest curs suposa cursar 60 crèdits ECTS, repartits en dos anys.

En canvi, el postgrau correspon únicament a un curs de 30 crèdits ECTS.  Coincideix amb el primer any del Màster. Té com a requisit tenir finalitzat un grau, diplomatura o llicenciatura, d’igual manera que el màster.

El curs d’expert coincideix, acadèmicament i lectivament amb el títol del Postgrau.  Està dissenyat per a què hi puguin accedir aquells professionals, del món de la gestió esportiva, que per qualsevol motiu no han pogut finalitzar uns estudis superiors. El limit d’aquests professionals serà, com a màxim, el 10% dels alumnes totals.

  • Màster

    Poden accedir al Màster tots aquells alumnes que disposin d’un grau (grau, diplomatura o llicenciatura) d’una universitat homologada pel Ministeri d’Educació. Aquest curs suposa cursar 60 crèdits ECTS, repartits en…

  • Postgrau

    El Postgrau correspon únicament a un curs (30 crèdits ECTS) coincidint així amb el primer any del Màster. El pla d'estudis consta de deu assignatures, agrupades en tres mòduls. Tot seguit…