La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és un centre de referència en l’ensenyament de l’economia, l’empresa, la sociologia i l’estadística. És la facultat degana a Catalunya en aquest àmbit.

Per tant, recull la tradició de l’antiga Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que va formar la primera promoció d’economistes de Catalunya (1954-1959). També de l’antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials, que ha format moltes generacions de titulats mercantils i diplomats en empresarials des de l’any 1850.

Aquests dos centres es fusionen el juliol del 2008 i creen l’actual Facultat d’Economia i Empresa.

Els trets definidors de la Facultat són:

  • És especialment rellevant la seva docència de qualitat, alhora que àmplia i oberta a tothom. Té com a objectiu la formació general orientada a la preparació per a l’exercici professional en l’esperit de l’espai europeu d’educació superior.
  • En conseqüència aposta per la internacionalització amb l’oferta d’un grau i un màsters.
  • La potenciació de les pràctiques i l’emprenedoria. Amb una àmplia oferta de convenis de pràctiques i un espai de cotreball per a projectes emprenedors.
  • Ofereix na formació de postgrau, com a resultat, àmplia. Tant en l’àmbit de la formació orientada a la recerca i al doctorat, com en la formació especialitzada i professionalitzadora.
  • Potserafa l’aposta per la internacionalització amb l’oferta més nombrosa de Catalunya de convenis d’intercanvi internacionals en el grau.  Amb programes europeus Erasmus, programa BCA amb els Estats Units i convenis amb Llatinoamèrica i Àsia.
  • Finalment té una recerca de qualitat amb 22 grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya. Més de 200 investigadors actius i dues plataformes que agrupen la recerca: UB Economics i UB Business.