Prof. Fernando Barbancho Tovillas

Professor titular d’escola universitària de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona i membre de la Càtedra UB– Fundació Adecco per a la integració laboral de persones amb discapacitats. Experiència docent en l’àmbit del Dret del Treball i les relacions laborals, el Dret Sindical i de la Negociació Col·lectiva, Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat Social i el Dret Processal del Treball, desenvolupada tant en titulacions -jurídiques i no jurídiques- de grau com de màster. Coautor de manuals sobre Dret del Treball, Dret Sindical i Prevenció de Riscos Laborals, les principals línies de recerca dels últims anys s’emmarquen en l’àmbit de l’extinció del contracte de treball, el dret sindical i de la negociació col·lectiva i la integració laboral de persones amb discapacitats.