Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències

El Màster Universitari en Recerca Clínica, és una titulació oficial acreditada, i adaptada a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Complementa els estudis de grau amb una orientació investigadora, i atorga l’accés als estudis de doctorat.

El Màster Universitari en Recerca Clínica, va dirigit als titulats en l’àrea de la salut i biosanitària. L’enfocament del màster pretén perfeccionar totes les competències relacionades amb la metodologia de la investigació, abordant les oportunitats de la recerca orientada a malalties concretes dels pacients i als seus mecanismes fisiopatològics, des dels marcs clínics particulars de les diferents especialitats que integren el màster.

El Màster Universitari en Recerca Clínica és fruit de la unificació en l’any 2012, en forma d’especialitats de màster, de diversos màsters universitaris de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona: “Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències”, “Medicina Respiratòria”, “Donació d’Organs, Teixits i Trasplantaments”, “Recerca en Malalties Hepàtiques”, i “Salut Internacional”. Així, les diverses especialitats en el màster comparteixen una transversalitat de la metodologia d’investigació. Cada especialitat conserva i aborda els aspectes específics a través de les matèries optatives.

El Màster Universitari en Recerca Clínica: especialitat Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències té com a finalitat dotar l’alumne de les eines metodològiques per a la realització d’estudis clínics i biomèdics en l’àmbit del malalt crític, urgències hospitalàries i emergències prehospitalàries.