Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_6_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Tutories i Professorat
Horaris
Gestió de Qualitat SAIQU - Indicadors
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada

Facultat de Dret
Escola de Postgrau

Coordinació Acadèmica
Dr. Joan J. Queralt
master.cpcs@ub.edu
escolapostgrau.dret@ub.edu

Avinguda Diagonal,684
08034 Barcelona
Telèfon: 93 403 96 17
Telèfon: 93 403 76 91
Imatge de diagramació
 

Estructura del Màster Imprimir

El Màster en Criminologia, Política Criminal i de Seguretat té una càrrega lectiva de 90 crèdits ECTS i una durada de 3 quadrimestres,

La distribució de la càrrega acadèmica es planteja en dos cursos acadèmics i consta de una orientació investigadora. En funció dels interessos de l'estudiant, el tutor l'orientarà en l'elecció d'optatives.

En la recerca l'èmfasi està en les metodologies de recerca, i l'anàlisi de problemes i polítiques de seguretat. Al final dels estudis es desenvolupa un projecte de recerca.


Cursos d'anivellament-Complements formatius.

Diferenciat i previ, si és necessari, hi ha un cicle de complements de formació intensiu per als candidats que no compleixin amb els requisits d'entrada.


En aquest sentit, Els llicenciats o graduats diferents dels criminòlegs hauran de superar un curs inicial d'anivellament segons sigui la branca del coneixement de la qual procedeixin. Aquests complements de formació busquen reforçar els coneixements previs o establir les bases necessàries de Dret, Psicologia, Estadística i Sociologia, propiciant el major aprofitament possible del màster,
per als no criminòlegs. Aquests complements de formació es tradueixen en 9 crèdits ECTS en total.


Matèries i assignatures


A efectes de programació, desenvolupament i avaluació docent, cada matèria es desagrega en assignatures, que tindran, totes elles, associat un pla docent, que és el document bàsic de referència per a l'estudiant durant el curs.

 

Asignaturas de Complementos Formativos

 

DENOMINACIÓ ASSIGNATURA

CRÈDITS
ECTS

PERIODE DE DOCÈNCIA

Dret

3

Setembre

Sociologia

3

Setembre

Psicologia

3

Setembre

Estadística

3

Setembre

 

Distribució de Crèdits del Màster

 

TIPUS  DE MATÈRIAS/CRÈDITS

CRÈDITS ECTS A SUPERAR PER  L'ESTUDIANT

Crèdits obligatòris

36

Crèdits optatius

30

Crèdits treball final de màster

24

TOTAL DE CRÈDITS DEL TÍTOL

90

 

Distribució de les assignatures per curs i semestre

 

1r Curs

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Desviació, control i canvi social

1

6

OB

Criminologia avançada

1

6

OB

Sistema penal: funcions, tipologias i sancions

1

6

OB

Enjudiciament criminal: processos i garanties

1

6

OB

Política criminal contemporànea

1

6

OB

Tècniques de recerca 

2

6

OB

Optatives de màster

2

24

OPT

TOTAL CRÈDITS

 

60

36 OB

24 OPT

 

 

2º Curs

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

Treball final de màster de investigació

1

24

TR

Optativa d'orientació: Taller de projectes de recerca

1

3

OPO

Optatives de màster

1

3

OPT

TOTAL CRÈDITOS

 

30

24 TFM

3 OPO

3 OPT

 

Matèries optatives

 

MATÈRIA OPTATIVA CRÈDITS ECTS
Tècniques d'Investigació en Criminologia 15
ASSIGNATURES  
Tècniques de Recerca Avançada 3
Medicina Legal i Criminalística 3
Taller de Projectes de recerca 3
Taller Anglès Científic-Criminològic 3
Taller de Dictàmens 3

 

MATÈRIA OPTATIVA

CRÈDITS ECTS

Delinqüència i Canvi Social

9

ASSIGNATURES

 

Violència i Canvi Social

3

Inmigració

3

Criminologia del Desenvolupament Vital

3

MATÈRIA OPTATIVA

CRÈDITS ECTS

Anàlisi de Problemes Criminològics

12

ASSIGNATURES

 

Violència Familiar i de Gènere

3

Delinqüència Sexual

3

Delinqüència Organitzada i de Coll Blanc

3

Tecnologia, Ciber-Criminalitat i Seguretat

3

 


 
© Universitat de Barcelona