Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Universitari Criminologia, Política Criminal i de Seguretat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Tutories i Professorat
Horaris
Gestió de Qualitat SAIQU - Indicadors
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada

Facultat de Dret
Escola de Postgrau

Coordinació Acadèmica
Dr. Joan J. Queralt
master.cpcs@ub.edu
escolapostgrau.dret@ub.edu

Avinguda Diagonal,684
08034 Barcelona
Telèfon: 93 403 96 17
Telèfon: 93 403 76 91
Imatge de diagramació
 

Destinataris Imprimir

Aquest Màster està dissenyat per a l’estudi avançat de la criminologia per a llicenciats i graduats que provinguin especialment de la Criminologia, Ciències Jurídiques, Polítiques, Socials i Econòmiques, de l’Antropologia y Treball Social.

 

 

Prèstecs universitaris per realitzar estudis de posgrau, de Máster i  Doctorat

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2230.pdf


Informació disponible sobre BEQUES DE MOBILITAT   

 

 

 
© Universitat de Barcelona