Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Oficial en Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_10_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Preinscripció i matrícula
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Tutories i Professorat
Horaris
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada
Escola Universitària d'Infermeria

Per més informació
Alba Palahí Pibernat
apalahi@ub.edu


Feixa Llarga, s/n
08907 L´Hospitalet
Telèfon: 93 402 42 92
Imatge de diagramació
 

Estructura del màster Imprimir

Itinerari Curricular

 

Distribució del pla d'estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria

TIPUS DE CRÈDITS

 

NOMBRE DE CRÈDITS A SUPERAR PER L' ESTUDIANT

Orientació Professional

Orientació Investigadora

Crèdits obligatoris comuns del màster

12

Crèdits optatius

(Nombre de crèdits ECTS a superar per part del estudiant)

 

24

Pràctiques externes obligatòries (*)

12

--

Treball  fi de màster

12

24

CRÈDITS TOTALS

60

60


  Mòdul Obligatori per els dos itineraris:  12 crèdits Matèria A: Metodologia de la investigació en ciències de la salut
Assignatures Crèdits
Procés de la investigació en ciències de la salut  6
Característiques de la investigació en infermeria 6
  Mòdul Optativitat: 24 créditos  Matèria B: Mesura i anàlisi de dades en la investigació en cures infermeres (9 crèdits)
Assignatures Crèdits
Instruments per a la recollida de dades per a la investigació en cures infermeres 3
Mètodes d’anàlisi de dades en la investigació en cures infermeres 6
 Matèria C: Terminologies i Comunicació científica en cures infermeres (9 crèdits)
Assignatures Crèdits
Investigació en terminologies infermeres 3
Comunicació científica dels resultats de la investigació 6
 Matèria D: Pràctica infermera avançada (18 crèdits)
Assignatures Crèdits
Atenció infermera en situacions crítiques 6
Atenció infermera a la comunitat 6
Anàlisi de dilemes ètics i pressa de decisions en cures infermeres 6

 Per els alumnes que triïn l’opció professionalitzadora, les matèries i crèdits optatius a cursar són:  Matèria D: a triar entre 12 i 18 crèdits Matèries B y C: a triar entre 6 i 12 crèdits Pràctiques: 12 crèditsTreball final de màster: 12 crèdits 

Per els alumnes que triïn l’opció d’investigació, les matèries i crèdits a cursar són:Matèria B: 9 crèditsMatèria C: 9 crèdits Matèria D: 6 crèdits Treball final de màster: 24 crèdits

 
© Universitat de Barcelona