Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Oficial en Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_3_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Preinscripció i matrícula
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Tutories i Professorat
Horaris
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada
Escola Universitària d'Infermeria

Per més informació
Alba Palahí Pibernat
apalahi@ub.edu


Feixa Llarga, s/n
08907 L´Hospitalet
Telèfon: 93 402 42 92
Imatge de diagramació
 

Requisits específics d'accés Imprimir

CRITERIS D'ADMISIÓ PER ORDRE D'IMPORTÀNCIA, PER ITINERARI

1. Valoració del currículum professional

2. Es valorarà la publicació d' articles en revistes nacionals o internacionals

3.  Es tindrà en compte les comunicacions científiques en l’àmbit de les cures infermeres

4.  Es valorarà l'experiència professional en l’àmbit de les cures infermeres

5. Es tindran en compte els cursos de formació continua i/o postgraduada en cures infermeres en qualsevol àmbit assistencia

6. S'haurà d'acreditar el  coneixement d’anglès nivell B1

7. Es realitzarà si cal una entrevista individual  per la Comissió de selecció del Màster

 
© Universitat de Barcelona