Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Oficial en Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Preinscripció i matrícula
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Tutories i Professorat
Horaris
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada
Escola Universitària d'Infermeria

Per més informació
Alba Palahí Pibernat
apalahi@ub.edu


Feixa Llarga, s/n
08907 L´Hospitalet
Telèfon: 93 402 42 92
Imatge de diagramació
 

Programes Imprimir

Pla d'estudis 

      Castellà

Explicación general de la planificación del plan de estudios

P L A N  D E   E S T U D I O S

Nivel de Máster: 60 Créditos ECTS

 

Tipo

Curso /Cuat.

Area cono cimiento

Créditos ECTS a cursar/total

MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES 12/12

MATERIA 1: Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud

 

 

 

12

Asignatura 1: Proceso de la investigación en ciencias de la salud

Obl.

1

 

6

Asignatura 2: Características de la investigación en enfermería

Obl.

1

 

6

MATERIAS OPTATIVAS 24/36

Materia optativa 1: Medición y anàlisis de datos en la investigación en Cuidados Enfermeros                                                                       9

Asignatura optativa 1.1: Instrumentos de recogida de datos para la investigación en cuidados enfermeros

Opt.

1

 

3

Asignatura optativa 1.2: Métodos de anàlisis de datos en la investigación en cuidados enfermeros

Opt.

2

 

6

Materia optativa 2: Terminologías y comunicación científica en cuidados enfermeros                                                                                  9

Asignatura optativa 2.1: Investigación en terminologías enfermeras

Opt.

2

 

3

Asignatura optativa 2.2: Comunicación científica de los resultados de la investigación

Opt.

2

 

6

Materia optativa 3: Práctica enfermera avanzada                         18

Asignatura optativa 3.1: Atención enfermera en situaciones críticas

Opt.

1/2

 

6

Asignatura optativa 3.2: Atención enfermera en la comunidad

Opt.

1/2

 

6

Asignatura optativa 3.3: Anàlisis de dilemas éticos y toma de decisiones en los cuidados enfermeros

Opt.

1/2

 

6

PRACTICAS EXTERNAS*                                                                   12

TRABAJO FIN DE MASTER 12/24

Trabajo de Investigación tutorizado Opción profesional

Obl.

2

 

12

Trabajo de Investigación tutorizado

Opción investigadora

Obl.

2

 

24

           

 


Itinerario Curricular

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia

TIPO CRÉDITOS

 

NÚMERO DE CRÉDITOS A SUPERAR POR EL ESTUDIANTE

Orientación Profesional

Orientación Investigadora

Créditos obligatorios comunes del master

12

Créditos optativos

(Número de créditos ECTS a superar por parte del estudiante)

 

24

Prácticas externas obligatorias (*)

12

--

Trabajo fin de màster

12

24

CRÉDITOS TOTALES

60

60

 
  © Universitat de Barcelona  

 

 
© Universitat de Barcelona