Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Oficial en Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_7_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Preinscripció i matrícula
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programes
Tutories i Professorat
Horaris
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada
Escola Universitària d'Infermeria

Per més informació
Alba Palahí Pibernat
apalahi@ub.edu


Feixa Llarga, s/n
08907 L´Hospitalet
Telèfon: 93 402 42 92
Imatge de diagramació
 

Novetats
NOTA

Aquest Màster estarà en procés d’extinció durant el període acadèmic 2015-2017. Quedarà extingit definitivament en el curs 2017-18.

El nou títol reverificat és el següent: Màster de metodologia de la recerca aplicada a les cures infermeres. Podeu consultar informació aquí

PRESENTACIÓ

L'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, compte amb una àmplia experiència en la formació postgraduada dels professionals infermers, reconeguda arreu de l'Estat. La proposta del "Màster en Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions", neix per donar resposta a la necessitat de fomentar la reflexió i l'anàlisi contínua per promoure les accions i actuacions que realitzen els professionals, per tal de millorar la qualitat de la seva pràctica assistencial, gestora, docent i investigadora.

També pretén consolidar, entre els infermers i infermeres, el desenvolupament d'aptituds per a la innovació, la creativitat i l'esperit d'iniciativa referent a la pràctica i a la recerca en cures infermeres.

De la mateixa manera, els estudiants, mitjançant els continguts proposats, en el pla d'estudis, aconseguiran desenvolupar un pensament crític envers les necessitats de Salut i les polítiques sociosanitàries de les institucions; així com identificar els recursos 

 


 

 

© Universitat de Barcelona