Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Oficial en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_6_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
El màster
Requisits específics d'accés
Criteris de Selecció
Calendari
Preinscripció
Documentació
Informació Acadèmica
Estructura Màster
Competències
Assignatures
Horaris
Coordinadors
ACCIO TUTORIAL
Consell de Màster
Doctorat (PhD)
Racó de l'Estudiant
Llistat d'admesos
QUEIXES I SUGERIMENTS
Students Publications
Avisos i notícies
Informació
CR·POLIS
Oficina Postgraus

Facultat de Belles Arts

C/ Pau Gargallo, 4
08028 - Barcelona
Telèfon: +34 934034048
Fax: +34 934034056

e-mail

Imatge de diagramació
 

Descripció Imprimir

PRESENTACIÓ

Aquest màster sorgeix de l’experiència de més de deu anys del doctorat de qualitat Espai públic i regeneració urbana: art i societat que va donar lloc al màster títol propi Design Urbano organitzat per la UB, el BCD i el Centre Portuguès de Design i que es va desenvolupar durant diverses edicions entre 1999 i 2006.

L’objecte del màster és el disseny urbà. Aquest és un concepte confús que requereix certs acotaments per a no induir a equívocs.

Podem entendre el Disseny Urbà com el procés de donar forma a les condicions físiques per a la vida en ciutats. En aquest sentit és l’art de "fer ciutat". Implica el disseny d’edificis, de grups d’edificis, espais i paisatges, i l’establiment dels processos que fan possible un desenvolupament sustentable.

Amb independència de les definicions utilitzades, gairebé tots els autors que han escrit sobre el tema, assenyalen quatre característiques bàsiques del Disseny Urbà:

 

El Disseny Urbà té com objecte de treball la ciutat i el seu espai públic, territori dels processos de l’esfera publica, però que no s’ha de confondre amb ella.

  1. El Disseny Urbà té com objecte de treball la ciutat i el seu espai públic, territori dels processos de l’esfera publica, però que no s’ha de confondre amb ella.
  2. El Disseny Urbà, en els seus processos, es basa en les disciplines de projecte i hereta una llarga tradició que té els seus orígens en el Renaixement.
  3. El Disseny Urbà posseeix forts components de interdisciplinaritat que són estructurals a les seves practiques.
  4. El Disseny Urbà suposa, necessàriament, el treball cooperatiu en equip a poder ser multidisciplinar.

 

 

Aquests aspectes defineixen l’estructura d’aquest màster que té per objecte l’espai públic de la ciutat, basant-nos en el d’una ciutat que s’ha convertit en model internacional: Barcelona. El màster, amb independència de les necessàries aportacions de continguts, està orientat al projecte que s’aborda des de les aportacions multidisciplinars de l’Escultura, el Dibuix, el Disseny, l’Arquitectura, l’Urbanisme, el Paisatge, l’Enginyeria, la Història de l’Art, la Geografia i la Psicologia Ambiental.

L’objectiu central d’aquest màster és dotar als estudiants de les competències necessàries per a poder accedir a llocs de treball en equips de projecte multidisciplinars, tant del sector públic com del sector privat. És important tenir en compte que el disseny urbà no és una professió reconeguda. No hi ha cap associació professional que determini qué ha d’aparèixer o no en el pla d’estudis d’un curs d’aquest tipus, o quines competències, habilitats i coneixements es necessiten per a poder exercir com a dissenyador urbà.

Un dissenyador urbà necessita un coneixement ampli sobre la ciutat, i sobre les maneres de fer que funcioni millor. Per a això és necessari saber com funciona el sistema de planificació, com valorar el que converteix en especial un lloc concret, com revitalitzar els llocs que han sofert processos de degradació, com actuar en la preservació del patrimoni construït, com treure el màxim partit del paisatge, com pensar el futur de les operacions urbanes, siguin petits o grans, com implicar als veïns en el desenvolupament dels projectes, com garantir que els projectes es realitzin, com comunicar efectivament, com negociar i com redactar polítiques i recomanacions de disseny.

Els productes habituals del Disseny Urbà són

[A] El disseny de noves ciutats,

[B] El disseny de recintes urbans, siguin nous o renovats,

[C] El disseny d’elements d’infrastructura i

[D] El disseny d’elements individuals que confereixen valor a la ciutat

Aquesta clarificació ajuda a dibuixar l’abast i els limitis d’aquest curs. Un curs de Disseny Urbà no és un curs ni d’arquitectura, ni de planificació, ni d’art basat en el treball personal.

Un curs de Disseny Urbà és un curs de projecte urbà en el qual s’aporta la visió de la complexitat i diversitat de la realitat urbana. Per això és fonamental l’aportació de diverses disciplines, tant referent als continguts com a les metodologies de treball ja que responen al caràcter polièdric de la ciutat.

Però aquest curs s’imparteix en un context determinat que concreta i limita el seu abast. Abordarem la problemàtica del Disseny Urbà amb l’objectiu de manejar els processos generals que en ell intervenen, però el focus de desenvolupament estarà en el que podem denominar el "Disseny del sòl’" i en el d’aquells ítems específics que podem englobar en la categoria d’Art Public.

L’organització del curs permet que l’estudiant pugui personalitzar el seu recorregut i fins i tot, depenent de l’elecció de les matèries optatives, arribar a certa especialització de continguts. Per això el màster ofereix mòduls d’altres másters de la UB (Intervenció Psicosocial, Planificació Territorial i Gestió Ambiental) i dels DFA (Diplomes de Formació Avançada) de la Universidade Tècnica de Lisboa (Urbanisme i Urbanística i Gestão do Territori).

Qui una vegada acabat el màster vulgui aprofundir en la recerca sobre el tema, pot ingressar en els estudis de doctorat "Espai públic i Regeneració Urbana".

A. Remesar. Coordinador del Màster Oficial DUR

 


 
ENTITATS COL.LABORADORES
 

 

Sample Image           Sample Image

 

Sample Image   

 

Sample Image                   

Sample Image

 

 

 

 

 

 
© Universitat de Barcelona