Màster d'Entorns d'ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals

La web del màster és ara a: http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/eatd/presentacio