Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master en Desenvolupament i Innovació d'Aliments Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_9_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Consultes, suggeriments i queixes
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programació d'assignatures i plans docents
Tutories, professorat i idiomes
Horaris
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Racó de l'Estudiant
Accions de suport i orientació
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada

Facultat de Farmàcia

COORDINADOR
Francesc Guardiola
fguardiola@ub.edu

INFORMACIÓN
Departament de Nutrició i Bromatologia
Av. Joan XXIII, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 45 08
Fax: +34 93 403 59 31
Imatge de diagramació
 

Estructura del màster Imprimir

El màster en Desenvolupament i Innovació d’Aliments (total 90 crèdits) presenta una estructura que comprèn un primer mòdul d’assignatures d’anivellament (30 crèdtis), dins el qual els alumnes hauran de cursar un nombre d'assignatures variable, segons la seva titulació prèvia i altres estudis que acreditin en el moment de l’accés.

Dins els 60 crèdits següents, l’alumne haurà de cursar tres mòduls comuns (2, 3 i 4) i un més que serà específic de l’orientació que hagi triat prèviament. Els alumnes de l’orientació «professional» hauran de cursar el mòdul 6, mentre que els alumnes de l’orientació de «recerca» hauran de cursar el mòdul 5.

El mòdul 4 ofereix 9 assignatures optatives, de les quals l’alumne n’haurà de seleccionar com a mínim 4 per tal de cobrir un mínim de 10 crèdits. 

A continuació, podreu trobar informació més detallada dels continguts de cada mòdul.

 

Mòdul Nom del mòdul Assignatures Nº crèditsECTS
1 Matèries d’anivellament

-Química i bioquímica d’aliments

-Tecnologia d’aliments

-Fonaments de nutrició

-Nutrició i salut

-Higiene i toxicologia dels aliments

-Seguretat alimentària

 
     Total crèdits 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul Nom del mòdul Assignatures Nº crèditsECTS
2 Formulació i ingredients  

-Disseny i formulació de nous productes.

-Disseny experimental.

-Components bioactius. Ingredients i aliments funcionals.

 15
3 Gestió econòmica i de projectes

-Regulació legal i propietat intel·lectual i industrial

-Gestió de projectes, informació i documentació.

-Gestió econòmica de la producció i estratègies de marketing.

 15
4 Assignatures optatives

-Fonts d'informació per a la recerca científica en tecnologia dels aliments.

-Comunicació interpersonal i resolució de conflictes.

-Dieta Mediterrània i salut: evidència científica.

-Anàlisi sensorial dels aliments.

-Nutrigenètica i nutrigenòmica: estratègies d'intervenció dietètica per mantenir la salut.

-Estratègies de marketing i de comunicació en alimentació i nutrició.

-Canvis socials i innovacions alimentàries.

-Microorganismes i Seguretat Alimentària.

-Pràctiques a la Indústria.    

   10
5 Treball de recerca -Introducció a la recerca.   20
6 Practicum -Casos pràctics. 20  
   

Total crèdits

60 

       
     TOTAL CRÈDITS MÀSTER  90 (30 + 60)

 

 
© Universitat de Barcelona