Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master en Desenvolupament i Innovació d'Aliments Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_4_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Consultes, suggeriments i queixes
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programació d'assignatures i plans docents
Tutories, professorat i idiomes
Horaris
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Racó de l'Estudiant
Accions de suport i orientació
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada

Facultat de Farmàcia

COORDINADOR
Francesc Guardiola
fguardiola@ub.edu

INFORMACIÓN
Departament de Nutrició i Bromatologia
Av. Joan XXIII, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 45 08
Fax: +34 93 403 59 31
Imatge de diagramació
 

Programació d'assignatures i plans docents Imprimir

PROGRAMACIÓ D'ASSIGNATURES

PRIMER SEMESTRE  (setembre − desembre)

Química i Bioquímica d’Aliments (5 cr.). Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Tecnologia d’Aliments (5 cr.). Dept. d’Enginyeria Química (UB)

Fonaments de Nutrició (5 cr.). Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Nutrició i Salut (5 cr.). Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Higiene i Toxicologia dels Aliments (5 cr.). Dept. de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries / Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)                             

Seguretat Alimentària (5 cr.). Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

 

 

SEGON SEMESTRE  (febrer  − juliol)

Disseny i Formulació de Nous Productes (5 cr.). BDN / Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Disseny Experimental (5 cr.). Dept. de Matemàtica Aplicada i Anàlisi (UB)

Components Bioactius. Ingredients i Aliments Funcionals (5 cr.). Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB) 

Gestió de Projectes, Informació i Documentació (5 cr.). Dept. d’Economia i Organització d’Empreses / Dept. de Biblioteconomia i Documentació (UB)

Gestió Econòmica de la Producció i Estratègies de Màrqueting (5 cr.). Dept. d’Economia i Organització d’Empreses  

Regulació Legal i Propietat Intel·lectual i Industrial (5 cr.). Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal / Centre de Patents (UB)

 

 

TERCER SEMESTRE  (setembre  - desembre )*

Fonts d'Informació per a la Recerca Científica en Tecnologia dels Aliments (2,5 cr.). Dept. de Biblioteconomia i Documentació (UB)

Comunicació Interpersonal i Resolució de Conflictes (2,5 cr.). Dept. de Psicologia Bàsica (UB)

Dieta Mediterrània i Salut: Evidència Científica (2,5 cr.). Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Anàlisi Sensorial dels Aliments (2,5 cr.). Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Nutrigenètica i Nutrigenòmica: Estratègies d'Intervenció Dietètica per Mantenir la Salut (2,5 cr.). Dept. de Bioquímica i Biologia Molecular -Farmàcia / Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Estratègies de Màrqueting i de Comunicació en Alimentació i Nutrició (2,5 cr.). Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Canvis Socials i Innovacions Alimentàries (2,5 cr.). Dept. d'Antropologia Cultural (UB). No s'ofereix des del curs 2009-2010.

Microorganismes i Seguretat Alimentària (2,5 cr.). Dept. de Microbiologia-Facultat de Biologia (UB)

Pràctiques a la Indústria (2,5 cr.).  Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Casos Pràctics (20 cr.). Experts de la indústria alimentària / Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

Introducció a la Recerca (20 cr.). Dept. de Nutrició i Bromatologia (UB)

*Totes les assignatures optatives tenen 2,5 crèdits. S'han de superar com a mínim 10 crèdits optatius. A més l'alumne, en funció de l'orientació triada, caldrà que cursi l'assignatura Casos Pràctics o bé la Introducció a la recerca (mireu l'Estructura del màster) 

 PLANS DOCENTS DE LES ASSIGNATURES

"clicar" sobre el nom  de cada assignatura per accedir al corresponent Pla docent.

 
© Universitat de Barcelona