Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master en Desenvolupament i Innovació d'Aliments Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_9_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Requisits específics d'accés
Calendari
Consultes, suggeriments i queixes
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Programació d'assignatures i plans docents
Tutories, professorat i idiomes
Horaris
Dades de l'ensenyament
Presentació i indicadors
Racó de l'Estudiant
Accions de suport i orientació
Llistat d'admesos
Avisos i notícies
Àrea privada

Facultat de Farmàcia

COORDINADOR
Francesc Guardiola
fguardiola@ub.edu

INFORMACIÓN
Departament de Nutrició i Bromatologia
Av. Joan XXIII, s/n
08028 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 45 08
Fax: +34 93 403 59 31
Imatge de diagramació
 

Tutories, professorat i idiomes Imprimir

Tutories

Cada coordinador d’assignatura establirà, abans de començar el curs, els calendaris i horaris corresponents d’atenció a l’alumnat i de tutoria. Aquesta informació es podrà trobar al Pla docent i a l'espai virtual corresponents a cada assignatura.

Si voleu contactar amb el coordinador d'una asignatura podeu trobar el seu correu electrònic i telèfon a partir del directori de la Universitat de Barcelona. A sota teniu els noms dels coordinadors de cada assignatura i el Departament de la Universitat de Barcelona al que pertanyen. En cas que l'assignatura tingui més d'un bloc, teniu el nom del coordinador de cada bloc.

Professorat del Màster

La major part del professorat del màster en Desenvolupament i Innovació d’Aliments està constituïda per professorat estable de diversos centres i departaments de la Universitat de Barcelona, amb una àmplia experiència en diferents àmbits de les ciències dels aliments i la nutrició. A causa del contingut clarament interdisciplinari del màster, també es comptarà amb professorat d’altres àmbits, com ara la bioquímica, la fisiologia, la psicologia, l’antropologia, el dret, l’economia i la biblioteconomia i documentació, entre d’altres. D’altra banda, la majoria d’aquests professors tenen també una dilatada experiència en la recerca dins l’àmbit alimentari, tant pel que fa a projectes competitius d’abast nacional i europeu com en convenis de transferència amb la indústria. Finalment, cal destacar que, en aquelles matèries en què sigui necessària, hi participaran experts de la indústria alimentària i de l’administració, així com professors i investigadors d’altres centres aliens a la Universitat de Barcelona. 

Coordinadors d'assignatures i idiomes 

El nom del coordinador de l'assignatura figura en lletres majúscules. L'idioma en què s'imparteixen les classes figura al final (Català=CAT, Castellà=ESP, Anglès=ENG). En tots, els casos, les tutories es faran en català o castellà, en funció de la preferència de cada l'alumne. El professor, si ho demana l'alumne, podrà decidir fer les tutories en anglés. 

 TRONCALS

*Components bioactius. Ingredients i aliments funcionals (5 cr.). CARMEN VIDAL (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). ESP 

*Disseny experimental (5 cr.). ANTONIO BERNAL (Dept. Matemàtica Aplicada i Anàlisi, UB). ESP

*Disseny i formulació de nous productes (5 cr.). ALBERT MONFERRER (BDN/Dept. Nutrició i Bromatologia, UB ). ESP

*Fonaments de nutrició (5 cr.). ROSA LAMUELA (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). ESP 

*Gestió de projectes, informació i documentació (5 cr.).  JOSÉ LÓPEZ PARADA (Dept. Economia i Organització d'empreses, UB) i CRISTINA SOY (Dept. Biblioteconomia i Documentació, UB). ESP 

*Gestió econòmica de la producció i estratègies de màrqueting (5 cr.). JOSÉ MARIA CASTAN (Dept. Economia i Organització d'empreses, UB) . ESP 

*Higiene i toxicologia dels aliments (5 cr.). NÚRIA RIUS (Dept. Microbiolgia i Parasitologia Sanitàries, UB); CATHERINE VIDAL (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB); i JESÚS GÓMEZ (Dept. Salut Pública, UB). ESP/CAT                            

*Nutrició i salut (5 cr.). MARIA IZQUIERDO (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). CAT/ESP     

*Química i bioquímica d’aliments (5 cr.). JOSEP BOATELLA (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). ESP

*Regulació legal i propietat intel·lectual i industrial (5 cr.). MARIOLA RODRÍGUEZ FONT (Dept. Dret Administratiu i Dret Processal, UB) i PASCUAL SEGURA (Centre de patents/Dept. Química Orgànica, UB). ESP 

*Seguretat alimentària (5 cr.). CARMEN VIDAL (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). ESP/CAT 

*Tecnologia d’aliments (5 cr.). SANTIAGO ESPLUGAS (Dept. Enginyeria Química, UB) i ELVIRA LÓPEZ TAMAMES (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). ESP 

 OPTATIVES

*Anàlisi sensorial dels aliments (2,5 cr.). MONTSE RIU AUMATELL (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). ESP 

*Canvis socials i innovacions alimentàries (2,5 cr.). JESÚS CONTRERAS (Dept. Antropologia cultural, UB). ESP 

*Comunicació interpersonal i resolució de conflictes (2,5 cr.). MERCÈ MARTÍNEZ (Dept. Psicologia Bàsica, UB). ESP 

*Fonts d’informació per a la recerca científica en tecnologia dels aliments (2,5 cr.). MARTA SOMOZA FERNÁNDEZ (Dept. Biblioteconomia i Documentació, UB). ESP 

*Microorganismes i seguretat alimentària (2,5 cr.). ROSA MARIA ARAUJO BOIRA (Dept. de Microbiologia-Facultat de Biologia, UB). ESP 

*Estratègies de màrqueting i de comunicació en alimentació i nutrició  (2,5 cr.). MARIA IZQUIERDO (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). ESP 

*Nutrigenètica i Nutrigenòmica: Estratègies d'Intervenció Dietètica per Mantenir la Salut  (2,5 cr.). VERÒNICA NOE (Dept. Bioquímica i Biologia Molecular-Facultat de Farmàcia, UB) i MARIA IZQUIERDO (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). ESP 

*Dieta mediterrània i salut: evidència científica (2,5 cr.). CRISTINA ANDRES (Dept. de Nutrició i Bromatologia, UB). ESP/ENG 

*Pràctiques a la Indústria (2,5 cr.). RAFAEL COODONY (Dept. de Nutrició i Bromatologia, UB). ESP 

TREBALL PRATIC

*Casos pràctics (20 cr.). JOAN PERE BOSCH (Expafruit/Dept. Nutrició i Bromatologia, UB ). ESP/ENG

*Introducció a la recerca (20 cr.). FRANCESC GUARDIOLA (Dept. Nutrició i Bromatologia, UB). ESP/ENG 

 
© Universitat de Barcelona