Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_6_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Preinscripció, accés i altres tràmits administratius
Dades d'interès
Beques i Ajuts
Informació Acadèmica
Organització dels Estudis i Professorat
Programes
Calendari i horaris
Treball de fi de màster
Altres Informacions
Alumnes admesos
Avisos i notícies
Queixes, reclamacions i suggeriments
Àrea privada (Gestió del web)
Facultat de Formació del Professorat

Passeig de la Vall d'Hebron 171 08035 Barcelona

Telèfon: 93 403 13 14
Fax: 93 403 51 21
Correu electrònic:
masters_fprofessorat@ub.edu
Imatge de diagramació
 

Presentació

El Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, recollint l'experiència del Doctorat en Ensenyament de Llengües i Literatura, s'adreça a la formació d'investigadors capaços d'analitzar els processos i les relacions d'ensenyament-aprenentatge que es produeixen a les classes de llengua i literatura, d'aportar elements de crítica i de reflexió a la pràctica educativa, d'elaborar i aplicar eines i recursos d'avaluació dels aprenentatges lingüístics i literaris, etc. En definitiva, es proposa formar investigadors que puguin fer propostes d'intervenció que ajudin a superar els problemes que afecten l'educació lingüística i literària en la societat actual.

Atesa aquesta perspectiva aplicada, la participació en un màster com el present és una forma excel·lent de millorar la formació del professorat dels diferents nivells educatius. També, la millor manera de fer front, directament, als problemes i els nous reptes que planteja l'educació actual. El plurilingüisme, el multiculturalisme, l'aprenentatge simultani de dues o més llengües estrangeres, la correcció i eficàcia comunicativa dels infants i els joves, l'adquisició de la lectura i l'escriptura, la capacitat d'expressar-se oralment i per escrit en contextos formals, la utilització de la literatura o el cine i la seva aplicació didàctica com a eines de creixement personal, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument d'aprenentatge, etc., són temes plantejats des de les pròpies escoles i instituts per part del professorat més preocupat, i alhora constitueixen els focus d'atenció prioritària del màster.

Aquest màster constitueix el període de formació del Programa de Doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura.

El Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura ha rebut finançament del Ministeri d’Educació (Direcció General de Política Universitària, Secretaria General d’Universitats) en les convocatòries d’ajuts per a la mobilitat de professors visitants en ensenyaments universitaris de màster per als cursos acadèmics 2008-09 (ref.: MAS2008-00287), 2009-10 (ref.: MAS2009-00629-P), 2010-11 (ref.: MAS2010-00374-P) i 2011-12 (ref. MAS2011-00400-P).

Modificat el ( Dijous, 03 Abril del 2014 )
 

© Universitat de Barcelona