Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Oficial de Recerca en Sociologia Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_4_peque.jpg
 
Presentació
Inici
Objectius
Destinataris
Informació General
Com inscriure's
Preinscripció
Matrícula
Quotes i pagaments
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Matèries
Plantilla docent
Horaris
Professorat, plans docents
Calendari acadèmic
Estudis de Doctorat
Coordinació del màster
Coordinador del màster
Àrea privada
Facultat d'Economia i Empresa

Coordinació Acadèmica
Dra. Cristina López V.
mastersociologia@ub.edu
Telèfon: 93 403 58 28
Despatx. 114
Avinguda Diagonal,696
08034 Barcelona


Oficina de màsters i doctorats
Telèfon: 93 403 98 37
Telèfon: 93 403 98 38
Telèfon: 93 403 34 58
Fax: 93 403 90 27
Imatge de diagramació
 

Novetats
Presentació

 

banner

Nou web del màster, aneu-hi

 

El màster que es proposa des de la Universitat de Barcelona es planteja com objectiu general el de formar, al màxim nivell d’excel·lència internacional, investigadors i professionals amb capacitat, imaginació i atreviment per l’estudi dels processos de canvi i transformació social, i pel disseny i l’aplicació d’innovacions a nivell organitzatiu i col·lectiu. Pretén formar científics i professionals líders en l’estudi del canvi social i en la creació de tecnologies socials per aportar noves solucions als reptes col·lectius i per la millora de les institucions i societats.

Davant de la condició estructural de canvi accelerat en que ens trobem, la sociologia actual ofereix els enfocaments, models i mètodes més apropiats per diagnosticar i analitzar, en tota la seva complexitat, les transformacions socials que s’estan donant, per identificar i valorar les opcions de canvi en cada cas i per concebir i avaluar estratègies d’intervenció i de futurs possibles.  Aquesta és la caixa d’eines que proporciona la sociologia.

Des d’un enfocament sociològic, el màster es centra, així, en els processo de transformació social i innovació. Aquests processos es situen a diferents escales, des de la global (modernitats múltiples i processos de globalització) fins la local (transformacions urbanes, canvis a les condicions de vida o a les relacions de gènere). Incloent, també, canvis en diversos àmbits sectorials (cultura, educació, economia), en xarxes, institucions i organitzacions (públiques i privades). Per comprendre aquests processos, s’aborden dins el màster, tanmateix, temes i problemàtiques fonamentals al món contemporani (migracions, seguretat, exclusió social, conflicte, desenvolupament sostenible). I en tots els terrenys que es treballen s’incita a que l’anàlisi del canvi serveixi per desentrellar-ne les claus i per produir les competències que permetin incidir positivament en ell, ja sigui dibuixant futurs socials desitjables o dissenyant estratègies per la superació dels problemes i pel foment de la creativitat i la innovació.

Máster de invertigación en sociología

 

 En definitiva, el màster pretén mobilitzar la caixa d’eines sociològiques per proporcionar als seus estudiants, alhora, una visió global del canvi social actual i dels reptes estratègics que planteja, una capacitació transversal per l’anàlisi científic de processos específics de transformació social i innovació, i la capacitat de dissenyar i avaluar models d’intervenció relacionats amb ells. 

El programa de Màster en Sociologia: Transformacions socials i innovació proposat per la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona complementa formativament l’actual Grau de Sociologia, així com l’anterior Llicenciatura en Sociologia, i proporciona una base adequada per prosseguir els estudis de Doctorat en Sociologia.

 

PREGUNTES FREQUENTS: 

1.Quin és el preu del màster oficial?

Consulta els preus .

2.En quants crèdits consisteix el màster i quants se’n cursen cada any?

La realització del MS-TSI consisteix en 90 crèdits ECTS. L’itinerari previst contempla la realització de 60 crèdits durant els dos primers semestres, i els 30 restants corresponents al Treball final de màster i les pràctiques.

3.Quina és la llengua vehicular del màster?

La llengua vehicular del MS-TSI és el castellà, i també s’imparteix una quota d’assignatures en anglès.

4.¿Quan comença i quan acaba el programa?

Un primer any de setembre a juny, i un segon any de setembre a febrer.

5.Quins són els terminis per l’ingrés i preinscripció?

Els ingressos de nous estudiants es realitzen al mes de setembre. El procés de recepció de noves candidatures es manté obert des del mes de gener previ. Consulta el calendari de preinscripció .

6. Com s’obté una carta d’acceptació oficial?

Consulta el procés de preinscripció .

7. Què significa fer un màster oficial?

Consulta .

8.Quin és l’horari de classes?

Consulta .

9.On puc trobar informació d’acollida i orientació pels estudiants de nou ingrés als màsters de la UB?

Consulta .


 

 

Guia del Màster en Sociolgia  Campus Virtual
Guia del Màster Campus Virtual

 

Departamentos implicados:

 

 

© Universitat de Barcelona