Quotes i pagaments

Curs acadèmic 2013-2014

La Normativa Acadèmica i Econòmica de Matrícula de la Universitat de Barcelona aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern en data 19 de juliol de 2012 i pel Consell Social de data 13 de juliol de 2013 va acordar que el preu del crèdit serà el resultat de multiplicar per dos el preu fixat pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pels ensenyaments oficials.

Aquest factor multiplicador no s’aplicarà en el cas que l’estudiant disposi d’un permís de residència superior a un any acadèmic.

Aquest acord no serà d’aplicació als estudiants de la Unió Europea, de països membres de l’Acord Econòmic Europeu, o de Suïssa i Andorra, així com als estudiants amb permís de residència superior a un any acadèmic.

Preus i taxes

Aquests preus corresponen al curs acadèmic 2013-2014.

Preu ECTS 65,41 € (*)
Preu de materials i infraestructures docents 70,00 €
Gestió d’expedient acadèmic 69,31 €
Estudi d’equivalència del títol (pels que han estudiat fora d’Espanya) 216,63 €
Taxa de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits 54,16€
Modificacions i ampliacions parcials de matrícula 27,08€

Altres taxes, per quan s’acaba el màster:

Títol de màster universitari (amb Suplement europeu) 216,63 €
Certificat acadèmic 27,08 €
   

(*) El preu del crèdit és de 46,00€ per a estudiants de països de la UE, països membres de l’Acord Econòmic Europeu, de Suïssa i d’Andorra, així com per a estudiants amb permís de residència superior a un any acadèmic. El preu per a la resta d’estudiants serà 82,00€.