Estructura del Māster

ESTRUCTURA

 

A)     COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: 5 crèdits.

B)      MATÈRIES OBLIGATÒRIES: 25 crèdits.

C)      MATÈRIES OPTATIVES: 45 crèdits a escollir d'una oferta total de 75 (ràtio de optativitat: 1,67).

D)     TREBALL DE FI DE MÀSTER: 20 crèdits.

TOTAL: 90 CRÈDITS

 

  

A)     COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Assignatura:

 • Bases de l'anàlisi sociològic (5 crèdits).

B)      MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIA 1: TEORIA I CANVI SOCIAL (10 crèdits).

Assignatures:

 • Teories Sociològiques (5 crèdits).
 • Estructura i Canvi Social (5 crèdits).

MATÈRIA 2: TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL (10 crèdits).

Assignatures:

 • Tècniques d'Investigació Social I (5 crèdits).
 • Tècniques d'Investigació Social II (5 crèdits).

MATÈRIA 3: SEMINARI D'INVESTIGACIÓ (5 crèdits).

Assignatura:

 • Seminari d'Investigació (5 crèdits).

C)      MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIA 4: ESPAIS URBANS, CIUTADANIA I POBLACIÓ (12,5 crèdits).

Assignatures:

 • Territori, Població I Migració (5 crèdits).
 • Ciutadania I Innovació Social (5 crèdits).
 • Desenvolupament sostenible (2,5 crèdits).

MATÈRIA 5: BENESTAR,  POLÍTIQUES I QUALITAT DE VIDA (15 crèdits).

Assignatures:

 • Sociologia econòmica i polítiques de benestar (5 crèdits).
 • Temps, treballs i famílies (5 crèdits).
 • Qualitat de vida i seguretat (5 crèdits).

MATÈRIA 6: DESIGUALTATS, GÈNERE I INCLUSIÓ SOCIAL (17,5 crèdits).

Assignatures:

 • Dones, control i inclusió social (5 crèdits).
 • Violència de gènere i teories feministes (5 crèdits).
 • Desigualtats educatives i la seva superació (5 crèdits).
 • Seguretat, tecnologies i exclusió social (2,5 crèdits).

MATÈRIA 7: XARXES, DINÀMIQUES CULTURALS I INNOVACIÓ (20 crèdits).

 • Xarxes socials i capital social (5 crèdits).
 • Moviments socials, opinió pública i conflicte social (5 crèdits).
 • Futurs socials: prospectiva i innovació social (5 crèdits).
 • Art, cultura i creativitat (5 crèdits).

MATÈRIA 8: INVESTIGACIÓ AVANÇADA (5 crèdits).

Assignatures:

 • Investigació avançada (5 crèdits).

MATÈRIA 9: PRÁCTIQUES EXTERNES (5 crèdits).

Assignatures:

 • Pràctiques externes (5 crèdits).

 

ITINERARI PREVIST (ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET)

A)     PRIMER CURS (60/65 crèdits):

 • Complements de Formació (per estudiants sense formació sociològica prèvia): 5 crèdits.
 • Matèries obligatòries: 20 crèdits (matèries 1 y 2).
 • Matèries optatives: 40 crèdits a escollir d'entre les assignatures de les matèries 4, 5, 6 y 7.

 

B)      SEGON CURS (30 crèdits):

 • Matèries obligatòries: 5 crèdits (matèria 3).
 • Matèries optatives: 5 crèdits a escollir d'entre les assignatures de las matèries 8 y 9.
 • Treball de Fi de Màster: 20 crèdits.