Preinscripció

PREINSCRIPCIÓ


És imprescindible fer la preinscripció per a passar pel procés de selecció. La preinscripció es fa on line mitjançant l’enllaç que es troba a la pàgina d’inici d’aquesta web. A l’apartat de “Documentació” es pot consultar la informació que s’ha de lliurar per a passar el procés de selecció.

Períodes de preinscripció i dates de resolucions d’admissions:

  • Primer període: 25 de gener al 12 d'abril; resolució 19-22 d'abril.
  • Segon període: 22 d'abril al 14 juny; resolució 21 de juny.
  • Tercer període: 21 de juny al 6 de setembre; resolució 9-13 de setembre


S’estableix  un preu de 30 euros en concepte de despesa de preinscripció a màster universitari oficial, que serà descomptat de l’ import a pagar de la matrícula.

Es pot sol•licitar la preinscripció al màster pel curs acadèmic 2012-2013 omplint el següent formulari . S’ha d'omplir introduint el DNI (sense lletra) o passaport, (en cap cas introduir el NIE). És imprescindible omplir el formulari per a passar pel procés de selecció al programa.

NOTA PER ALUMNES O EX-ALUMNES DE LA UB: si heu estat o sou alumnes de la UB, a l'omplir el formulario us ha de recuperar les vostres dades. Si no les recupera, torneu a entrar segons les especificacions del paràgraf anterior. 

Un cop feta la preinscripció heu d'enviar la documentació exigida pel màster (consulteu al web l'apartat “Requisits d'accés i Documentació”) a l'adreça següent:

OFICINA DE MÀSTERS I DOCTORAT
Màster en Recerca en Sociologia
Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal 690
08034 Barcelona

IMPORTANT: Si el títol de llicenciatura i el certificat de notes (expedient acadèmic) són estrangers és imprescindible que estiguin correctament legalitzats per via diplomàtica segons les especificacions del Ministeri d’Educació. Si us plau, consulteu els requisits del vostre país al seguent web o a la web del Ministeri. A més a més, si dita documentació no està en castellà, s’han de traduir al castellà per un traductor jurat reconegut per la representació diplomàtica espanyola en el país d’expedició (Ambaixada o Consolat d'Espanya). La traducció s’ha de fer després de la legalització. No cal traduir els documents expedits en anglès.

Un cop els documents estiguin legalitzats i traduïts, s'han d'enviar fotocopies compulsades per l’Ambaixada o Consolat d'Espanya, tant dels documents originals com de les traduccions. Si us plau, no envieu fotocopies simples ni compulsades per un notari ni per altre organisme diferent perquè no seran acceptades. Si esteu a Espanya, les compulses les podeu fer en qualsevol organisme oficial, inclosa la nostra oficina. Per compulsar sempre heu de portar l'original i una fotocopia.

Pels alumnes estrangers de fora de l'Espai Europeu d'Educació, la convalidació dels seus estudis per estudiar a la UB implica el pagament d'una taxa independent de la matrícula que s'haurà de pagar en el moment de ser admesos al màster.