Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Master Universitari Tipografia: disciplina i usos Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_3_peque.jpg
 
Presentació
Inici
El curs
Directori d'organització
Objectius
Destinataris
Informació General
Accés, admissió i orientació
Prematrícula i matrícula
Atenció, beques i serveis
Informació Acadèmica
Estructura del màster
Competències
Metodologia docent i avaluació
Programes
Tutors i Professorat
Equipaments i serveis
Calendari acadèmic
Mesures de qualitat
Edicions Anteriors
2008-09 / 2009-10
Racó de l'Estudiant
Àrea privada
Oficina
de Postgraus

Facultat de Belles Arts
Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona
Telèfon: 934 034 048
Fax: 934 034 056
Imatge de diagramació
 

Presentació

Tipografia: Disciplina i Usos

L’actual societat de la informació proporciona de manera indiscriminada material textual que vol assolir la categoria de coneixement mitjançant la simple manipulació tecnològica de la forma.

Es parteix de la convicció que és responsabilitat de l’entorn universitari, i especialment des de visions humanístiques, afrontar el repte de donar continguts superiors a la pràctica del disseny i de la presentació d’informació, ja que s’entén que aquesta és la matèria primera sobre la qual cal incidir fins a crear el format de la comunicació gràfica.

Poder oferir a la societat una millor qualitat de vida mitjançant la determinació i la configuració dels seus espais de relació és responsabilitat de la universitat.

Així, el màster pretén assumir la responsabilitat d’obrir un camí a les noves formes, als sistemes i a les possibilitats de manufactura de la informació, entenent que per fonamentar-ne el desenvolupament futur és necessari recollir tot allò que l’ha condicionat durant la seva història. D’aquesta manera es vol superar el manierisme formal per fonamentar el coneixement mitjançant la determinació d’usos i les capacitats connotatives de la forma per assolir-los. En conseqüència, els elements manejables són la informació, les relacions, la dinàmica, la virtualitat, la sostenibilitat, tots des de postulats de transversalitat disciplinària.

El màster assumeix una doble vessant d’actuació:

  • L’anàlisi i la crítica de les situacions comunicatives per establir paradigmes metodològics.
  • L’acció i la intervenció en la formalització comunicativa per establir paràmetres nous i alternatius de presentació dels coneixements.

En cap cas es poden oblidar els trets de creativitat que implica aquesta proposta —entenent-los com a valors positius en l’entorn social i cultural, ja que impliquen un component dinamitzador, original i alternatiu—, no solament en les estructures d’ús actual, sinó en si mateixa.

 

 

 

 

tipoca01.jpg

 

 

 

     
 

© Universitat de Barcelona