Accions de suport i d'orientació

 

Al llarg de tot el període d'estudis, des de la fase de sol·licitud d'admissió fins a l'obtenció del títol, el coordinador del màster, juntament amb tots els professors del programa i, molt especialment, els encarregats de dirigir els treballs final de màster, donen suport i orienten l'estudiant per tal d' ajudar-los a incrementar el rendiment acadèmic, especialment respecte del seu itinerari curricular i de l'ampliació del seu horitzó formatiu, en un marc de confidencialitat i de respecte a la seva autonomia. 

Igualment s'informa l'estudiant sobre activitats formatives extracurriculars,  estades formatives fora de la UB (programes Erasmus, o equivalents), convocatòries de beques i contractes de recerca nacionals i internacionals.

Al final del primer curs de docència, s'assigna a l'estudiant un tutor que, des d'aquest moment, l'orientarà en el projecte de recerca que pretengui realitzar i que aquest tutor dirigirà.

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 19-10-2015