Avaluació

 

Els períodes d'avaluació estan indicats al calendari acadèmic .

Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels diversos treballs i tasques de la seva assignatura.
Es recorda als estudiants que l'avaluació continuada implica l'elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadrimestre.

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 19-10-2015