Calendari acadèmic 2017-18

 

Docència

1 r quadrimestre:
27 de setembre - 20 de desembre

2n quadrimestre:
6 de febrer - 16 de maig

El Treball de Recerca disposa d'una convocatòria, al mes juny, i una altra convocatòria al mes de febrer per qui vulgui cursar el màster en més d'un any acadèmic. En qualsevol cas, el calendari d'inscripció i defensa del Treball de Recerca podrà ser decidit per l'estudiant entre aquestes dues convocatòries.

 

Exàmens

Tancament d'avaluació continuada i avaluació única:

Q1: 11 gener – 2 febrer
Q2: 13– 21 juny

Reavaluació:

Q1: 27 - 30 juny
Q2: 5-9 setembre

 

Vacances i dies festius

Vacances de Nadal:
del 23 de desembre al 7 gener

Vacances de Setmana Santa:
del 26 de març al 2 d'abril

Dies festius:
25 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 i 21 de maig,  24 de juny, 11 de setembre

Dies no lectius:
7 de desembre i del 3 al 6 d'abril

Festa institucional de la UB:
23 d'abril

 

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 12-06-2018