Calendari acadèmic 2018-19

 

Docència

1 r quadrimestre:
25 de setembre - 20 de desembre

2n quadrimestre:
4 de febrer - 13 de maig

El Treball de Recerca disposa d'una convocatòria, al mes juny, i una altra convocatòria al mes de febrer per qui vulgui cursar el màster en més d'un any acadèmic. En qualsevol cas, el calendari d'inscripció i defensa del Treball de Recerca podrà ser decidit per l'estudiant entre aquestes dues convocatòries.

 

Exàmens

Tancament d'avaluació continuada i avaluació única:

Q1: 11 gener – 2 febrer
Q2: 13– 21 juny

Reavaluació:

Q1: 27 - 30 juny
Q2: 5-9 setembre

 

Vacances i dies festius

Vacances de Nadal:
del 22 de desembre al 9 gener

Vacances de Setmana Santa:
del 15 al 22 d'abril

Dies festius:
24 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig, 10 i 24 de juny i 11 de setembre

Dies no lectius:
7 de desembre, 24 i el 25 d'abril

Festa institucional de la UB:
23 d'abril

 

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 7-09-2018