Dades de l'ensenyament

 

En aquest apartat es presenten les dades més significatives de l'ensenyament. Aquestes dades sorgeixen d'un conjunt d'indicadors vinculats a diferents procediments que formen part del sistema de garantia interna de qualitat del centre. Així, doncs, aquestes dades permeten mesurar i fer un seguiment del desplegament de l'ensenyament, i a partir dels resultats fer propostes per millorar-lo i retre comptes als diferents grups d'interès i la societat en general.

Dades i indicadors de l'ensenyament

 

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 8-02-2016