Organització i metodologia docent

 

En general, la metodologia docent es basa en un plantejament teoricopràctic que combina exposicions teòriques per part del professorat amb activitats d'aplicació, ja siguin presencials o tutelades, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup a l'aula, presentacions orals, treballs escrits i recerca d'informació.

En el Pla Docent i el programa de la seva assignatura, cada professora/a precisa la metodologia docent concreta que s'hi aplica.

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia
  • fil-master@ub.edu
  • 934 403 55 83 / 87
  • Última actualització: 19-10-2015